• spiritual messages

  • Advertisements

ધ્યાન વિષે

ઘણા મિત્રો ની માંગણી હતી કે ધ્યાન વિષે કઈક લખું .
સ્વામીજી ધ્યાન લાગતું નથી આવું મને ઘણાએ પૂછ્યું તો મિત્રો જ્યાં સુધી પતંજલિ યોગા માં કહ્યું છે એ મુજબ અને મારા અનુભવ પ્રમાણે ધારણા પાકી ના થાય ત્યાં સુધી ધ્યાન ના લાગે . ધારણા એટેલે કોન્સુન્ત્રશન્ -એકજ વિષય ઉપર લાંબા સમય સુધી એકાગ્રતા જાળવવી અને એના ઉપર પ્રભુત્વ્ મેળવવું . ધારણા ના ઘણા પ્રકાર છે જે શીખવા પડે અને જેમ તરવા નું પુસ્તક વાંચીને તરતા ના આવડે એમ યોગ પણ માર્ગદર્શન નીચે શીખવો પડે ! પહેલા ધારણા પાકી કરો -એકાગ્રતા વિષે શીખો અને એ પછી ધ્યાન માં સફળતા મળી શકે .
સ્વામી અવધૂતાનંદ

Advertisements

be not become-tamej satya!

તમે જે છો તેજ સત્ય! આપણને (potani)ની અંખ(ankh) થી જોતા શીખ્વ્નું છે જયારે,મોટા ભાગે અપને બધા બીજાની (ankh)થે આપણી જાતને જોતા હોઈએ છીએ અને આ પ્રક્રિયા માં “તમે ” તો રેહ્તાજ નથી -મુખવટો ઓઢી ને જીવવાની ટેવ જતી નથી કદાચ એમાં હજારો પૂર્વ જન્મ ના સંસ્કારો પણ કામ કરતા હોય છે અને આ બધું થતા તમારો પોતાની ચેતના સાથે નો સંબંધ જોડાતોજ નથી ! તમે જે છો એજ પૂર્ણતા -એજ સહજતા અને એમાજ આત્મ દર્શન ના બીજ છુપેલા છે .
સ્વામી અવધૂતાનંદ

self-healing (swa-upchar)

સેલ્ફ હિલીંગ એટલેકે સ્વ-ઉપચાર પણ અહિયાં શારીરિક ઉપચાર એમ નહિ સમજવાનું પણ સૈકો-સોમાંતીક એટલેકે માનસિક -શારીરિક ઉપચાર એમ સમજવાનું .વિદેશમાં આવી ઘણી પદ્ધતિઓ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેછે અને મેં પોતે અમાની કેટલીક ટેકનીક દ્વારા ઘણા સરસ પરિણામો મેળવ્યા છે. મોટા ભાગના રોગો માનસિક અસ્વસ્થતા માંથી ઉદભવતા હોય છે અને સુક્ષ્મ શરીર માં રહેલા સાત ચક્રો ને ઓળખી એના ઉપર કામ કરવામાં આવે તો માનસિક શુદ્ધિકરણ શરીર સુધી પહોચે છે .બીજી પણ ઘણી ટેકનીકો છે જેવીકે ઈએફ્તી -ઈમોશનલ ફ્રીડમ ટેકનીક ,રેકી ,ચીઓસ હિલીંગ વિગેરે.મારી પાસે થી ઘણા લોકો ચીઓસ હિલીંગ શીખ્યા અને આજે અમેરિકા અને ભારત માં માનસિક શાંતિ અને શારીરિક સ્વથતા માટે એનો ઉપયોગ પણ કરે છે.ભારત માં હજુ પણ હિલીંગ વિષે બહુ ઓછી સમજ છે.
સ્વામી અવધૂતાનંદ

મન ,અમન ,સુમન અને નમન

મનનું શુદ્ધિકરણ કઈ રીતે થઇ શકે ? તો ચિત્ત ની વૃત્તિઓ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડે કારણ કે ચિત્ત જે બુદ્ધિ અને અહંકાર થી ઘેરાયેલું રહે છે એમાં અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ દરેક સેકોન્ડે ઉઠે છે અને શમી જાયછે પણ વિરામ નથી લેતી – આ વિરામ સ્થાન શોધવું રહ્યું . પતંજલિ એ કહ્યું કે “ચિત્ત વ્રીતી નીરોધાહા ” એટલે મનને અમન કરવાની વાત અને તોજ મન તમને નમન કરે! મન ને સુમન બનાવો તો આગળ વધાય ,તો સુમન કેમ બનાવવું ? સહજતા, બિનશરતી પ્રેમ ,માફ કરવાની વૃતિ ,સેવાભાવ,નિશ્ચલતા કેળવવી પડે .
સ્વામી અવધૂતાનંદ

માનવ મન આખો વખત વિચારો માં ગુચ્વાયેલું રહે છે અને આ વિચારો એંશી % તો નિરર્થક ,ભય પ્રેરિત ,શંકા કુ શંકા થી ભરેલા, વારંવાર આવતા ,પોતાના વિષે ,અને તમારી સાચી ચેતના થી દુર લઇ જનારા હોય છે. તો શું કરવું?તમારે જરૂર છે એક વિચરો ના ગતિ રોધક ની -એક એવી ટેકનીક કે જે સોં પ્રથમ તો આવા વિચારો ની ગતિ સામે અવરોધ ઉભો કરે. ધ્યાન ,જપ,મંત્રોચાર ,સાઉન્ડ થેરાપી ,સ્વ સંવાદ દ્વારા તમે વિચારો ના ગતિ અવરોધકો ઉભા કરી શકો છો. મિત્રો મનને કેળવવું સહેલું નથી!

માનવ મન આખો વખત વિચારો માં ગુચ્વાયેલું રહે છે અને આ વિચારો એંશી % તો નિરર્થક ,ભય પ્રેરિત ,શંકા કુ શંકા થી ભરેલા, વારંવાર આવતા ,પોતાના વિષે ,અને તમારી સાચી ચેતના થી દુર લઇ જનારા હોય છે. તો શું કરવું?તમારે જરૂર છે એક વિચરો ના ગતિ રોધક ની -એક એવી ટેકનીક કે જે સોં પ્રથમ તો આવા વિચારો ની ગતિ સામે અવરોધ ઉભો કરે. ધ્યાન ,જપ,મંત્રોચાર ,સાઉન્ડ થેરાપી ,સ્વ સંવાદ દ્વારા તમે વિચારો ના ગતિ અવરોધકો ઉભા કરી શકો છો. મિત્રો મનને કેળવવું સહેલું નથી!

mind and body connection

•Excessive & persistent worry can result in an ulcer
•Resisting awareness or spirituality can result in problems with feet (ie, corns, calluses, swelling, or sweatiness)
•Losing touch w/inner voice can result in problems with your lymphatic system
•Feet represent our ability & willingness to understand ourselves, life, & others
•Corns represent hardened areas of thought and where you are stubbornly holding on to the pain of the past
•Calluses represent hardened concepts & ideas and fear solidified
•Swelling represents being stuck in your thinking or clogged, painful ideas
•The lymphatic system is a warning system that the mind needs to be recentered on the essentials of life – love & joy
compiled from kellys astrology by swami avadhootananda

mansik dhyan etle yog !

શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે જે આસનો કરો તે શારીરિક યોગ કહેવાય પણ મનને સ્વસ્થ રાખવા માટે જે સાધના કરો તે માનસિક યોગ કહેવાય . આજના યુગ માં બન્નેની સરખી જરૂરત છે
ધ્યાન. રાખો- .આ શબ્દ પ્રયોગ હંમેશા આપને કરતા હોઈએ છીએ પણ ધ્યાન માં કેમ બેસવું અને ધ્યાન ના ફાયદા વિશે બહુ ઓછી ખબર હોય છે . રોજ ૧૫ મિનીટ ધ્યાન માં બેસતા શીખો અને અંતર નો આનંદ મેળવો . વિચારોને માત્ર સાક્ષી રૂપે જોતા સીખો -આ પ્રથમ પગથીયું છે. વધુ આગળ લખીશ.
આશીર્વાદ
સ્વામી અવધૂતાનંદ